TWÓRCZOŚĆ

Pracownia w Lusowie

Dzieła autorstwa Huberta Bakalarczyka, znajdują się przeważnie w kolekcjach prywatnych. Uniwersalna forma artystyczna, pozwoliła mu na ponadkulturową komunikację z odbiorcą i dotarcie do świadomości klientów w krajach Europy i reszty świata. Kolekcjonerzy szczególnie doceniają swobodę ewolucji twórczych, które są celowe i wiarygodne w kontekście jednoznacznej tożsamości artysty, jako punktu odniesienia, sztucznego horyzontu w przestrzeni artystycznego eksperymentu.

Pracownia w Lusowie

Obrazy i rzeźby autorstwa Huberta Bakalarczyka, posiadają unikalny zestaw cech, łączących artystyczną improwizację z architektoniczno-matematycznym ładem kompozycyjnym. Stają się obiektami eksponowanymi przez kolekcjonerów i klientów w przestrzeniach współczesnych, jak i zabytkowych. Dzieła te podporządkowują sobie scenę prezentacji, innym razem pozostają w subtelnym jej miejscu, za każdym razem zachowując integralną wartość.

Pracownia w Lusowie

Hubert Bakalarczyk na gruncie malarstwa, specjalizuje się w kompozycjach wielkoformatowych, w których mimo skali dzieła, osiąga spontaniczną ekspresję wyrazu. Bodźców tych dostarcza poprzez umiejętność kodowania informacji, inżynierskie budowanie schematu ich zapisu, w oparciu o odpowiedni dobór technik.

Pracownia w Lusowie

Rzeźbę traktuje jako kompozycję przestrzenną, szanując klasyczne kanony piękna, tworzy nową wartość, syntetyzując 3-pokoleniowy dorobek artystyczny z doświadczeniem inżynierskim oraz technologiczną przewagą nowego pokolenia.

Pracownia w Lusowie