ARTYSTA

Pracownia w Lusowie

Hubert Bakalarczyk jest przedstawicielem trzeciego pokolenia rodziny artystów malarzy i rzeźbiarzy. Jako wnuk profesora Jana Bakalarczyka od najmłodszych lat czynnie i biernie obcował z najwyższej klasy rzeźbą, zarówno klasyczną, jak i abstrakcyjną. Już od lat osiemdziesiątych XX wieku, jego horyzonty rzeźbiarsko-malarskie poszerzał ojciec, artysta rzeźbiarz Henryk Bakalarczyk, rozpoznawany w świecie sztuki pod pseudonimem Gida.

Pracownia w Lusowie

Historyczny kontekst, intensywność artystycznych doznań, które właściwie stały się codziennością, pozwalała nabrać jeszcze młodemu twórcy łatwości doboru i użycia środków artystycznego wyrazu. Hubert Bakalarczyk znacznie poszerzył spektrum działań artystycznych i istotną część nowego spojrzenia na sztukę, przeniósł na język architektury.

Hubert Bakalarczyk

Dzisiaj jako absolwent Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej, członek Izby Architektów oraz stypendysta programów naukowych na polskich i niemieckich uniwersytetach, czynny architekt, kontynuuje tradycje rodzinne, jako artysta malarz i rzeźbiarz.

Rzeźba „Modelki”

Umiejętność zapisania przekazu w uzupełniających się wzajemnie dziedzinach sztuki, zrozumienie specyfiki zadań technicznych architektury, swoboda użycia klasycznych i nowoczesnych narzędzi w tym cyfrowych, otworzyła nowy wymiar jakości, bazujący niezmiennie na silnym fundamencie tradycji i sztuki klasycznej.

Pracownia w Lusowie